Menegakkan Kedaulatan Publik dalam RPP Cipta Kerja Klaster Penyiaran

Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang mengusung semangat kemudahan dalam proses izin berusaha termasuk dalam bidang peny Selengkapnya